Grafický design chápeme jako neustále se měnící entitu, v níž se odvíjí celé spektrum společensko-kulturních potřeb a technologických změn. Podstatnou osou výuky je pak spolupráce na hlavním ateliérovém zadání s tzv. rotujícím pedagogem. Vedle působení vedoucího ateliéru se pak studenti každý semestr setkávají s přístupem dalšího pedagoga, který se úzce specializuje na problematiku, na kterou je semestr právě zaměřen.

 

Studenti tak získavájí mnohem širší rozhled, než kdyby se po celé studium setkávali pouze s jednou mistrovskou osobností, která by na jejich vývoj dlouhodobě působila. Jsou tak konfontování s mnohem diverzifikovanějšími přístupy k práci a v neposlední řadě mohou proniknout do konkrétního zadání podstatně hlouběji.

 

Snažíme se u studentů podporovat experimentální vztah k novým technologiím s akcentem na kritické a kreativní uvažování. Vnímají grafický design v kontextu své doby a utvářejí si zároveň dobrou představu o směru vývoje oboru a jeho potřebách. Témata ateliérových zadání se mohou pohybovat od zcela volných projektů až po velmi konkrétní společenské či technologické výzvy. Redesign magazínu. Vytvoření vlastní abecedy. Projekt Mars One. Fenomén doby. Hra. Motion plakát. 360° & virtuální realita. Knižní edice. Redesign a nový vizuální styl Radio 1. Vinylová edice vážné hudby pro Supraphon.

 

Důležitým rysem každého úkolu je systematická analýza, potěšení z práce, potřeba testovat oborové i vlastní hranice a pozitivní postoj k neznámému. Vedle celosemestrálních úkolů studenti pracují také na řadě kratších zadání často ve spolupráci s reálnými zadavateli, či se účastní rychlých workshopů podporující různá specifická zaměření.

 

Vedoucí atelieru: Petr Krejzek

Asistent atelieru: Zdeněk Kvasnica

Adresa: nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha, m. č. 205 (konzultační hodiny po domluvě e-mailem: info@redesign.cz)

 

FB: gdvkvsup, YouTube: Atelier GDVK, Archiv: archiv.gdvk.cz

www.umprum.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made by Sprites